Babel Magazine

Babel Magazine is het blad voor de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In 2016 begon ik als fotograaf. In 2017-2018 was ik ook beeldcoördinator voor het blad.

Babel is a magazine for the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam. I started as a photographer in 2016. During 2017-2018 I coordinated the team of photographers and illustrators.